Montørtech

Den lille låsesmeden fra Langhus som kjemper på toppen

Montørtech
Montørtech nettside på telefon

Montørtech er en liten låsesmed fra Langhus som har bestemt seg for å satse stort og bli en av Østlandets største låsesmeder. Dette skal Montørtech klare gjennom å være billigere, smidigere og bruke bedre teknologi enn sine konkurrenter.

Montørtech kom til oss med ønske om en ny og smartere webløsning som gjorde at alle bestillinger ble automatisert og synkronisert i kalenderen til låsesmedene. På denne måten slipper Montørtech sine låsesmeder å bruke unødig tid på kundebehandling.

Etter å ha tidligere jobbet med styreleder i et annet firma hvor SEO var en stor satsning ble dette også satt som et fokus for Montørtech. De ønsker å bli Østlandets største låsesmed og dermed trenger de mange kunder til en lav kundeanskaffelseskostnad. I tillegg ønsket de å få oversikten over hvor lønnsomt annonsering faktisk er. Med dette fikk vi utregnet en ønsket kundeanskaffelseskostnad som vi satt en ny annonseringskampanje mot.

Montørtech ble etablert i 2019 og helt til 2021 opererte de som en helt vanlig låsesmed, med en helt ok nettside, ingen bestillingssystem og ikke-målbare Google annonser til kundeanskaffelse. Dette er både lite lønnsomt og ikke skalerbart.

KUNDEMontørtech

ÅR2021 - 2022

BRANSJELåsesmed

TJENESTERSEO, Design, Målbar annonsering, Webutvikling, Tekstforfatting, Konverteringsoptimalisering

Illustrasjon, låser

Vi startet det hele med å lytte til kunden og forstå deres behov. Deretter foretok vi en grundig markedsanalyse for å avdekke konkurrenters strategier, styrker og svakheter, dette ga oss masse innsikt i mulighetene til posisjonering av kunden.

Vi utviklet deretter en nettside og strategi som passet både for markedet og for kundens team. Denne nettsiden har i etterkant blitt utbygd med mer søkeoptimalisert innhold som blir ferdig plassert på en landingsside mal, som gjør at arbeidet går svært effektivt.

Før vi startet markedsføringen gjorde vi en grundig markedsanalyse for å se på mulighetene i markedet, og hvor konkurransen var svakest. Vi rangerte deretter satsningsområder etter prioritet med det letteste først i stigende rekkefølge.

Montørtech nyter nå å være sitt lokalområde sin mest synlige låsesmed. Men dette er bare starten på en stor fremdrift. Innholdet som har blitt skrevet for Montørtech har blitt laget med tanke på to ting. 1. Hva ønsker brukeren å vite. 2. Gjøre innholdet synlig sånn at det er mulig å drive inn verdifull trafikk.

Montørtech har nå en kundeanskaffelseskostnad på 300,- via målbar annonsering. Dette gjør at når det er mye ledig kapasitet kan budsjettet skaleres og kundene kan kjøpes. Når det er lite pågang holder annonsene seg på et lavt nivå, for å oppnå maksimal fortjeneste via SEO.

Samarbeidet er ikke over enda, og vi gleder oss til å se hvor langt opp vi kan hjelpe dem!